Завантажити прайс-лист
   
 
 
Введіть свій е-mail та пароль
Навчальна книга. ЗНО-2009, ЗНО-2010
«Українська мова та лiтература. Комплексний довiдник. ЗНО-2010»
Оцiнка 1 Оцiнка 2 Оцiнка 3 Оцiнка 4 Оцiнка 5
Автор:
Марченко А. С., Марченко О. Д. та ін.
Видавництво:
Весна
Жанр:
Навчальна книга. ЗНО-2009, ЗНО-2010
Серія:
Крок до ВНЗ
Рік:
2010
Кількість сторінок:
720
ISBN:
978-96б-2342-10-9
Формат:
200х260х32 мм.
Обкладинка:
М'яка
Маса:
880 гр.
Наявність на складі:
Так
«Українська мова та лiтература. Комплексний довiдник. ЗНО-2010»
Короткий опис
Вигляд книгиОсновною метою складання комплексного довiдника "Українська мова та лiтература" є якiсна та грунтовна пiдготовка учнiв до складання зовнiшнього незалежного оцiнювання. З цiєю метою нами було розроблено цiлий комплекс завдань, якi допоможуть учневi не тiльки закрiпити теоретичнi знання, отриманi пiд час проходження шкiльного курсу, але й засвоїти необхiднi для успiшного складання ЗНО предметнi умiння та навички. Теоретичний матерiал, поданий у посiбнику, цiлком вiдповiдає чиннiй 12-рiчнiй шкiльнiй програми, затвердженiй Мiнiстерством освiти та науки України. У ньому зiбранi усi основнi роздiли та теми, саме тому комплексний довiдник доцiльно буде також використовувати як помiчник у пiдготовцi до державної пiдсумкової атестацiї, тематичного оцiнювання або уроку.
Посiбник може бути корисним не тiльки старшокласникам, але й випускникам попереднiх рокiв, якi в цьому роцi бажають вступити до вищого навчального закладу, а також вчителям української мови та лiтератури.
Книга "Українська мова та лiтература. Комплексний довiдник" складається з п’яти роздiлiв, якi є базовими для набуття необхiдних предметних знань та умiнь: 1. Повний курс української мови; 2. Повний курс української літератури; 3. Правопис у схемах та таблицях; 4. Правила написання твору, власного висловлювання; 5. Усе про ЗНО-2010 + тренувальні вправи.
Перший роздiл — "Повний курс української мови" мiстить у собi не тiльки теоретичний матерiал, питания для самоконтролю, але й також сприяє виробленню та закрiпленню вмiнь і навичок застосування набутих знань пiд час   виконанпрактичних завдань, написання диктантiв. У кінцi кожної теми вмiщено Вигляд книгипорядок розбору та аналiзу слiв, словосполучень та речень.
Другий роздiл  -  "Повний курс української лiтератури" мiстить у собi оглядовi нариси з розвитку лiтератури певного перiоду, починаючи з давньої лiтератури — до лiтератури становлення незалежностi в Українi. Також у цьому роздiлi ви знайдете бiографiчнi вiдомостi про авторiв лiтературних творiв, їх роль у суспiльному життi країни зазначеного перiоду та значення їхнього лiтературного доробку для сучасникiв i нащадкiв, а також вичерпний обсяг матерiалу з теорiї лiтератури, необхiдний для успiшного оволодiння програмними знаннями з української лiтератури. До того ж у цьому роздiлi є рубрика "Це цiкаво", яка надасть змогу користувачевi ознайомитись iз невiдомими або мало вiдомими подробицями з життя письменникiв, їх внутрiшнiм свiтом.
Третiй роздiл  -  "Правопис у схемах та таблицях" є необхiдною складовою для комплексної пiдготовки до ЗНО, бо сприяє вдосконаленню правописних навичок учнiв. Тут у зручнiй формi поданi найнеобхiднiшi загальнотеоретичнi питания, докладно викладаються усi правописнi норми, наводяться у великiй кiлькостi iлюстрацiї до правил. За матерiалом цього роздiлу можна проводити як систематичне вивчення всього правопису, так і вибiркове повторення окремих роадiлiв.
Четвертий роздiл - "Правила написання твору власного висловлювання" мiстить у собi пояснення того що саме ми називаємо твором, що таке композицiя твору, як правильно складати план до твору, використовувати в ньому цитати, а також необхiдні рекомендацiї до його написання. До усiх видiв творiв автором роздiлу пiдiбранi зразки, а також у рубрицi "Словник" поданi тлумачення складних слiв, якi учень зможе використати пiд час написання свого власного твору. Окремо подана iнформацiя щодо написання власного висловлювання на ЗНО: рекомендацiї щодо написання власного висловлювання, вiдповiдi на найтиповiшi запитання учнiв, схема оцiнювання власного висловлювання, а також наведенi приклади власних висловлювань.
Пi’ятий роздiл  -  "Усе про ЗНО—2010 + тренувальнi вправи" складається з iнформацiйного блоку, у який увiйшли нормативнi документи та iнформативнi матерiали: накази Мiнiстерства освiти та науки України щодо проведения ЗНО 2010 року, програма зовнiшнього незалежного оцiнювання з української мови i української лiтератури, специфiкацiя тесту з української мови і лiтератури, демонстрацiйний варiант тесту оцiнювання відповiдей на завдання тесту а також схема оцiнювання власного висловлювання з української мови та практичного блоку, у якому розмiщенi 5 тренувальних варiантiв для пiдготовки до ЗНО.

Ціна:

75,00 грн

  Кошик
 
товарів: 0 на суму: 0.00
  Пропонуємо  
    Дитячі наклейки - стікери
     
  Каталог  
     
© 2009–2010 Bookmark
Розробка: веб-студія «Терен»